พิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๕

Web Link

banner tresearchexpo

 

logo rlc

 

logo navamin53-1

 

capture-20120625-162802 

 

 

 

 

 

 

Who's Online

We have 5 guests and no members online

 

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม!

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ :
การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

 

ในงาน "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" (ภาคตะวันออก และภาคกลาง)

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

 

ระหว่างวันที่ 27 - 29  มิถุนายน  2555

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจ!  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้


- หลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรมเครื่องบินบังคับวิทยุฯ (ดาวน์โหลด)

- กำหนดการการเข้าร่วมอบรมเครื่องบินบังคับวิทยุฯ (ดาวน์โหลด)


- แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเครื่องบินบังคับวิทยุฯ  (ดาวน์โหลด)

  ** กรุณากรอกแบบตอบรับให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 02-5792288, 02-5790455

ทางไปรษณีย์ :  ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555 

 

ขยายเวลารับสมัครเพิ่ม!!!!!   ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555