พิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๕

Web Link

banner tresearchexpo

 

logo rlc

 

logo navamin53-1

 

capture-20120625-162802 

 

 

 

 

 

 

Who's Online

We have 3 guests and no members online

     

     เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ วช. โดย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย ร่วมกับ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้น “การประดิษฐ์ของการใช้จากกระดาษฟางข้าว”เข้าร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยการทำพัด การทำถุงใส่ของเอนกประสงค์และการพับนกประดับโคมไฟ ทั้งนี้ เพื่อนำฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้ง ประชาชนผู้เข้าชมงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า ๒๐๐ คน